Lersten

Bæredygtigheden i Lersten.

fordelene ved komprimerede lersten at de har et lavt energiforbrug til produktion, en høj varmekapacitet (pga. stor masse) – og så er de fugtregulerende. Ulemperne er at de er vandopløselige og fordrer at håndværkerne lærer nye metoder.

Fordelene ved almindelige lersten, som benyttes i konventionelt byggeri, er at de er vandfaste og er et kendt materiale blandt håndværkere. Ulemperne er at den type lersten har en lav evne til at regulere fugt, en lavere varmekapacitet, og desuden en stor energiomkostning til produktion


Undgå Råd og skimmelsvamp

Vi mener at et sundt indeklima ligger i termisk masse, dvs. en stor masse af hygroskopisk materiale med evnen til at optage samt afgive fugt, med høj varmekapacitet og diffusionsåbne konstruktioner. Det betyder, at bygningen kan optage og afgive fugt over tid uden mekanisk ventilation og pladskrævende installationer.

Med lerets hygroskopiske egenskaber og høje vægtfylde leverer lerstenene en uovertruffen temperatur- og fugtbuffer. De er samtidig let forarbejdelige og selvbærende som løsning til indervægge, og fungerer glimrende som termisk lager til passiv solvarme og indendørs lydisolering.

I det konventionelle byggeri benyttes der stadig i højere grad  brug af mekanisk ventilation. Dette er dog en energi- og pladskrævende installation, der skal kompensere for, at moderne bygninger typisk bygges med dampspærre og mineraluld, hvilket eliminerer bygningens naturlige diffusion og risikerer at skabe fugtophobninger i både indeluften og konstruktionen.

Sådanne fugtophobninger vil på sigt medføre dannelse af råd og skimmelsvamp, hvilket ifølge Statens Byggeforskningsinstitut kan give bl.a. astma, allergi og hovedpine hos mennesker, og kan underminere bygningskonstruktionen på sigt.

En anden risiko ved ventilationsanlæg er, at indeluften udtørres for meget med luftvejs- og slimhindeirritation til følge.


En grøn fremstilling

Leret er en nærmest uudtømmelig ressource, der findes over hele landet og som dermed har et potentiale for at minimere transportmængde af byggematerialer, hvilket kan minimere dine økonomiske udgifter og energiforbruget til byggeriet.

Da lerstenene samtidig blot presses og ikke brændes præsenterer de et glimrende energiregnskab, med blot 1/7 af den iboende energi – den samlede energi til produktion – af brændte mursten.

Alt i alt betyder det at lerstenene kan spille en nøglerolle i et sundt byggeri med et lavt energiforbrug til opførelsen – og dermed også et lavt CO2-aftryk.

 

Kontakt byggeladen.dk for ønskede størrelser.