Kalk Produkter

 

Kalk er et 100% naturprodukt som fremstilles af kalksten der brydes i jorden. Kalkstenen brændes i ovne ved 900 grader og efterfølgende læskes den brændte sten i vand, hvorved stenen findeles i meget små partikler. Den læskede kalk lagres til slut i frostfri gruber i jorden, kalkkuler, for at kalken yderligere kan findeles. Efter lagring i to til tre år har man en kulekalk af god kvalitet. Kalk afgiver ikke sundhedsskadelige dampe, hverken under eller efter påføring og er den mest diffusionsåbne overfladebehandling, man kan anvende. Kalk hører bestemt til bæredygtige byggematerialer.

preload spinner

 

St. Astier ægte og naturlig hydraulisk kalk (NHL) er en mild og venlig type kalk som typisk bruges til restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger, men pga. de mange gode egenskaber også til nybyggeri.

Kalken i St. Astier har været kendt i årtusinder for sine specielle egenskaber, og Romerne har brugt den i stor stil. I 1851 begyndte man at producere kalken industrielt, men efter de gamle traditionelle metoder, som den stadig brændes efter idag.
En meget vigtig egenskab for hydraulisk kalk er en ensartet kvalitet i det færdige produkt. Sammensætningen i råmaterialet, altså kalkstenen, er ens i hele minen i St. Astier, og den computerstyrede overvågning af temperaturen i ovnene sikrer et ensartet resultat i hver brænding.

NHL kvalitet – Hvad får du?

Renhed
INGEN TILSÆTNING af nogen art. St. Astier NHL er et rent naturprodukt og ikke tilsat f.eks. cement, gips eller flyveaske.

Ingen behov for tilsætning
St. Astiers udvalg af naturlig hydraulisk kalk, NHL2, NHL3.5 og NHL5,  giver mulighed for at vælge den bedst egnede type til den pågældende opgave, uden at tilsætte pozzulaner, cement, kulekalk, plastificeringsmidler, etc. Tilsætning af disse kan indebære væsentlige risici, øgede omkostninger og resultater, som på kort eler lang sigt vil være usikre og derfor potentielt bekostelige.

Forenelig med de oprindelige materialer
Udvalget af NHL med forskellige egenskaber, f.eks. trykstyrke og elasticitet, sikrer foreneligheden mellem St. Astier NHL mørtel og den eksisterende mørtel, uanset dennes alder og styrke.

Indeholder fri kalk (kalciumhydroxid)
De forskellige typer NHL indeholder lufthærdende kalk, hvilket er vigtigt for mørtlens bearbejdelighed og elasticitet.

Økonomi
Den lave vægtfylde for alle NHL produkter giver mere mørtel for pengene, da den købes efter vægt, men blandes efter volumen.

Alsidighed ved brug
Opmuring, fugning, grov- og finpudsning, tyndpudsning, kalkning, trækning af gesimser og støbning med kalkbeton er alt sammen muligt med NHL produkter.