Hydraulisk kalk

St. Astier NHL bruges til fremstilling af mørtel ved at blande med sand eller grus af en passende kvalitet og grovhed. Det er vigtigt at bruge velgradueret sand, dvs. sand med en passende blanding af forskellig størrelse korn.

Overordnet skelner vi mellem to typer kalk: lufthærdende kalk (hydratkalk, kulekalk, etc.), som hærder med CO2 og hydraulisk kalk, som hærder med vand. St. Astier naturlig hydraulisk kalk (NHL) indeholder begge typer kalk og hærder derfor både med luft og vand. På den måde kombineres begge typer kalks gode egenskaber mht. vedhæftning, fugttransport og elasticitet.

Der findes tre typer NHL inden for EU-normen EN 459, og som eneste producent i verden producerer St. Astier alle tre typer:

NHL2 (svagt hydraulisk) - benyttes indendørs eller på porøse overflader

NHL3.5 (moderat hydraulisk) - velegnet til de fleste inden- og udendørs mureprojekter

NHL5 (stærkt hydraulisk) - benyttes på bygningens udsatte steder – som f.eks. skorstene, rygninger og sokler

Når du har valgt den type kalk, NHL2, NHL3.5 eller NHL5, samt det sand eller grus der passer til projektet, er du i realiteten klar til at blande din egen mørtel.

En stor fordel ved at kunne få kalken i forskellige styrker er, at du ikke behøver at blande andre materialer, såsom kulekalk eller hydratkalk i mørtlen for at regulere dens egenskaber.

Jo færre materialer du blander sammen, desto mindre risiko for fejldosering. Bland blot den valgte type NHL med sand/grus i det blandingsforhold, som passer til projektet.

preload spinner