Trætjære

Træbehandling gennem århundreder

Trætjære har siden oldtiden været kendt og anvendt som overfladebehandling til træ. I norden har vi især brugt trætjære udvundet af fyrretræ, da nåletræer er særligt velegnede til at udvinde trætjære af på grund af deres høje indhold af blandt andet harpiks.

Trætjære udvindes ved langsomt at opvarme træ til en temperatur hvor træets væskeindhold svedes ud. Herved fremkommer et tykt fyldende destillat af træets egne safter og indholdsstoffer så som harpiks og terpentin olier. Det er dette destillat man kalder trætjære. Trætjære forveksles desværre ofte med den sorte, diffusionstætte stenkulstjære, der ikke kan anbefales som overfladebehandling til træ.

Tidligere udvandt man trætjære ved at brænde træet i en såkaldt tjæremile, men idag udvindes de fleste trætjærer industrielt. Herved bevares alle træets indholdstoffer, hvoraf mange ville fordampe ved en milebrænding.

En trætjærebehandling styrker træets overflade ved at tilføre træet naturlige træolier og harpiks i fyldende form. Især gammelt nedbrudt træ vil igen blive modstandsdygtigt over for vejr og vind, ved at få tilført den harpiks og olie, som er blevet udvasket og nedbrudt på grund af sol og regn.

Trætjære er derudover diffusionsåben og giver træet en smuk og naturlig overflade. Trætjære forekommer naturligt i forskellige smukke brune nuancer og hvis man ønsker en sort tjære skal den indfarves.

Byggeladen har tre forskellige rene trætjærer og en trætjære tilsat linolie, derudover har vi syv forskellige indfarvede trætjærer.

preload spinner