Det bæredygtige valg

oprettet d. under Boligartikler, Natur og Miljø, Byggeartikler

Inden for renovering og vedligeholdelse af  vores boliger, mener jeg, at vi  har et ansvar, for at vælge nogle produkter og løsninger, som volder mindst mulig belastning for miljøet. Der er heldigvis en øget interesse for det bæredygtig valg, både af hensyn til miljøet og til sundhed og flere og flere produkter på markedet. Er det så ensbetydende med at du får et bedre produkt?


Jeg tager udgangspunkt i opbygningen af en skillevæg, i efterrationaliseringens lys, om jeg kunne imødekomme en mere grøn løsning, hvilke materialer jeg kunne have benyttet for at imødekomme en mere miljørigtig tilgang og et sundere indeklima.
Isolering er mange ting og der har i mange år været tradition for at anvende isoleringsmaterialer af sten- og glasuld. Men for at gå en mere miljøvenlige vej, kan man også benytte sig af andre materialer, når de nu findes derude. Og hvis du oven i købet, så kan få et bedre materiale at arbejde med, samt et sundere hus, så er det da også vært at tag med.
Inden jeg kommer ind på det alternative valg, vil jeg godt videregive lidt information på klimarøveren mineraluld.
Mineraluld har længe været dominerende som isoleringsmateriale og har medført en standardiseret brug af dampspærre i stort set alle konstruktioner. Denne type konstruktioner er problematiske, når det kommer til fugt, da mineralulden er hydrofob – skyr fugt – og dermed kan medvirke til at skabe fugtophobninger med følgevirkninger som skimmelsvamp og ophobning af støvmider, f.eks. ved blot en lille skade på dampspærre eller ved dårlig faglig udførelse.
Endvidere har denne byggeteknik medført en stigende brug og afhængighed af mekanisk ventilation, for at sikre tilstrækkeligt luftskifte og fugthåndtering, med store energi- og installationsmæssige omkostninger til følge. Huset bliver en plastikpose med en respirator – og indeklimaet bliver derefter.
Derudover kan det medføre hud- og luftvejsirritation. Desuden kræver mineraluld isolering dampspærre, og det skal bortskaffes ved deponi eller indsamling til genbrug.
Energimæssigt er mineraluld – særlig stenuld – et særdeles stort problem, da produktionen kræver energikrævende udvinding af mineraler og dernæst en kompliceret proces til nedbrydning af mineralerne under ekstremt høj varme. Energiomkostningerne og dermed CO2-udledningen for produktionen af mineraluld er flere gange højere end naturlige isoleringsmaterialer med samme isoleringsværdi.
Kort sagt forurener det helt vildt.


Træfiber og andet godt...
For at snige mig uden om mineralulden har jeg mulighed for at benytte mig af Træfiber, hør eller hamp. De har det til fælles, at have et lavt energiforbrug ved produktion. Den er desuden diffusionsåben, fri for kemikalier, fugthåndterende og overflødiggør dampspærre. Desuden skaber produkterne ikke hudirritation og er komposterbar.


Naturlige materialer – naturligt valg
Træprodukter har lang levetid (hvis de bliver vedligeholdt), og når levetiden er ovre, kan træet genbruges eller genvindes. Det samme gælder for de andre naturprodukter. Det er en naturressource der indgår i miljørigtig cyklus. Og så hoster du ikke. Det klør ikke og det er næsten som at arbejde med vat


Spar på energien og din pengepung
Når du vælger træfiberisolering eller hør/hamp som dit isoleringsmateriale sparer du energi, og ikke mindst er du med til, at spare på C02 udslippet. Disse isolerings typer har et meget lavt primær energiforbrug, hvilket vil sige, at der ikke bruges så meget energi til opvarmning som ved andre traditionelle isoleringsmaterialer
Fremstillingsprocessen for både hør og hamp er baseret på fibre fra plantestilke, der ofte er spildprodukter i produktionen af hør- og hampefrø, og ellers kan indgå i en dobbeltproduktion. Begge dele betyder, at spildmængden i produktionen er meget lille, ligesom fremstillingsprocessen energimæssigt er langt mindre omkostningsfuld end mineralulden.
Alt dette gør hør- og hampeisoleringen til et aktiv i sikringen af et sundt og behageligt indeklima og et stærkt energiregnskab. Økonomisk er der for entreprenører en stor besparelse i at anvende diffusionsåben isolering og derigennem at kunne undvære dampspærre, der er både tidskrævende og besværlig at opsætte.


Træ regulerer fugt
Fugtig luft, som findes både indeni og udenfor en bygning, forsøger altid at udligne sig. Derfor foregår det konstant en luftvandring gennem tag og vægge. Når fugten vandrer igennem konstruktionen, kan den kondensere i isoleringen. Plastprodukter i tag eller vægge er derfor ingen fordelagtig løsning, da plasten vil hindre fugtvandringen og fastholde fugten inden i huset.
Brug af åndbart massivtræ i ydervæggene vil fjerne behovet for at tætne bygningen med plast indvendigt. Desuden optager og afgiver trefiberisolering* fugtighed i takt med omgivelserne, således at fugten ikke forbliver i isoleringen. Dette reducerer også risiciene for svamp og råd. Faktisk har træfiberisolering op til ti gange større evne end mineraluld til at optage, transportere og afgive fugt fra vægge og tag.


Bedre isoleringsevne
Ja det er ikke blot en påstand Sammenlignet med isolering af mineraluld (glasuld og stenuld) har træfiberisolering mere end dobbelt så høj varmelagringskapacitet pr. kg masse. Træfiberisolering installeres med op til 3 gange så mange kg som mineraluld pr. m2 og kræver således en minimal tilført energimængde for at opretholde og udjævne en behagelig temperatur indendørs gennem hele året. I praksis kan denne varmelagringskapacitet sammenlignes med effekten af en fedtstensovn, hvor varmen opbevares i stenen i timevis, efter at ilden er slukket.


Brandsikkerhed


Der er tilsat en naturlig brandhæmmer bestående af nitrogen og fosfor som yderligere forstærker forkulningsprocessen ved at optage ilten rundt om isoleringen, når en eventuel flamme rammer.
Ingen af nutidens isoleringsprodukter brænder, og forskellen er derfor, om de smelter eller forkuller ved brand.  F.eks. er mineraluld fremstillet gennem en smelteproces og vil derfor smelte igen, når det udsættes for høje temperaturer. I modsætning hertil vil Træfiberisolering forkulle og modstå flammerne betydeligt længere end ved en smelteproces.

 

Lerpuds
Nu er skillevæggen snart færdig, og vi kan vælge at pudse den op. Det kunne også være en eksisterende mur der i boligen som er skallet af måske er der direkte røget store cementstykker af og du overvejer at pudse den op.
I stedet for at gå ned i byggeshoppen og købe en sækfuld cement, kunne man overveje at bruge ler i stedet. Jeg kan kun gentage mig selv når jeg siger at du altid vil have et bedre indeklima når du bygger med grønne materialer uden bl.a. ftalater, MI (methylisothiazolinone), Nanopartikler, Fungicider, VOC, formaldehyd osv. Luftkvaliteten i din bolig/arbejdsplads vil blive klart bedre.
Materialer taget direkte fra naturen uden de store forarbejdningsprocesser. Som man må sige at cement puds har…
Ler puds er nemt at arbejde med. På grund af det høje indhold af fyldstoffer, ler og sandpartikler, besidder pudsen fremragende udfyldning og dækkeevne.

 

Maling
Konventionel maling har et højt indhold af organiske opløsningsmidler og gift dampe. Naturvenlig maling bliver produceret herhjemme og er uden tilsætningsstoffer og derfor et oplagt alternativ.
Naturmalings produkter. udmærker sig ved deres enkle og ukomplicerede indholdsstoffer, såsom linolie, kridt, pigmenter og knust marmor. På trods af de meget enkle ingredienser har produkterne alle teknisk gode egenskaber og er lette at arbejde med for både professionelle og gør-det-selv folket.
De er diffusionsåbne, det vil sige at de tillader at overfladen kan 'ånde'.
Produkterne indeholder heller ikke MI og andre konserveringsmidler. Det kommer jeg ind på senere.
Akrylmalingen er den mest udbredte, typisk billigst indkøbsmæssigt og nem at arbejde med, da den er vandbaseret. Den præsenterer dog to store problemer, nemlig dens manglende diffusionsåbenhed og dens store indhold af sundhedsskadelige giftige og afgassende stoffer.
Hvis din maling ikke er diffusionsåben betyder det at den kan medvirke aktivt til at spærre fugt inde i bygningen og byggematerialerne og derved forårsage en ophobning af fugt og deraf skadelige følgevirkninger som partikler, støvmider og skimmelsvamp. Indholdet af sundhedsskadelige stoffer i akrylmaling varierer, men en meget stor andel af vandbaserede malinger bruger konserveringsmiddel.


Den celleopløsende maling
Oliebaserede alkydmalinger indeholder oftest organiske opløsningsmidler, såsom terpentin eller cellulosefortynder, der tilhører gruppen af VOC’er (Volatile Organic Compounds). Disse opløsningsmidler afgasser i tørringsprocessen og kan give både akutte skader, såsom hovedpine, træt- og svimmelhed, slimhindeirritation, kontaktallergi og kroniske skader, særligt hos professionelle, på hjerne- og nervesystemer med hukommelsessvigt og irritabilitet.

Svanemærket ER en rigtig god rettesnor på gode miljøvenlige produkter. Når det er sagt skal man huske selv at være opmærksom på indholdsfortegnelsen.

 

Hvad betyder MI
Methylisothiazolinone – eller det kortere MI – er et stærkt allergifremkaldende konserveringsmiddel. der ifølge bl.a. Astma- og Allergiforbundet er stærkt allergifremkaldende. MI kan give kraftige allergiske reaktioner, såsom åndedrætsbesvær og hudirritationer.
Ifølge Videncenter for Allergi er afgasning fra MI og MI andele helt ned til 5 ppm (parts per million) nok til at fremkalde reaktioner, hvilket kombineret med udbredelsen af MI i både maling, kosmetik, lim og solcreme gør MI-allergi og den fortsatte brug af MI meget alvorlig. Mange maling produkter markedsfører sig ved at være miljøvenlige Hverken Svanemærket, Blomsten eller EU’s standarder arbejder med tilstrækkeligt lave grænseværdier for MI til at være en forsikring mod potentiel allergi.


Bedre Indeklima
Fælles for disse produkter jeg har præsenteret er at de giver et godt indeklima.
Produkterne er Diffusionsåbne hvilket er vigtigt for et godt indeklima, da de medvirker til at regulere luftfugtigheden i huset ved at kunne optage og afgive fugt.
Også ler puds er fantastisk til at skabe et rigtig godt indeklima, og ler har yderligere den super gode egenskab, at den fugtregulerer, hvilket også forebygger mod skadelig skimmel, i rum hvor der er høj luftfugtighed og lav temperatur hen over året. I Tyskland har man i mange år anerkendt løsninger med ler i huse. Løsningerne er kendt for at have stor positiv indvirkning på allergikere og astmatikere.

 

/Jesper Petersen
Byggeladen

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar