Miljøvenlig optænding af din brændeovn

oprettet d. under Boligartikler, Natur og Miljø

Korrekt optænding

Benyt kun rent, tørt træ. Vådt træ forurener mere. Brændets vandindhold bør højst være 18 procent. Hvis du er usikker på hvor dit træ er tørt nok

kan du slå brændestykkerne mod hinanden. Tørt brænde giver en skarp klang.

Læg to stykker brænde i buden af brændeovnen. Herefter stabler du pindebrænde i lag med lidt luft imellem.

Ilden skal arbejde sig oppe fra og ned. Du begrænser hermed 80 % af partikeludledningen fra din brændeovn i optændingsfasen, og det er da i grad vær og tag med. :-)

Du kan bruge alt fra pindebrænde, krøllede aviser eller kvas. Undgå glitterpapir fra reklamerne.

Rigelig med lufttilførelse

Forbrændingen er vigtigt. Ellers vil der frigives partikler og gasser, som kan sætte sig som sod i skorstenen eller slippe uforbrændt ud til miljøet.

Pas på med ikke at skrue ned for lufttilførslen for at spare på dit brænde. Røgen vil indeholde store mængder sundhedsskadelige partikler.

Primær, sekundær og tertiær luft

De fleste brændeovne har både en primær og sekundær lufttilførsel. Spjældet til den primære luft sidder typisk i askeskuffen og tilfører brændkammeret luft nedefra. Spjældet til den sekundære luft sidder længere oppe på ovnen og tilfører luft til røggasserne over brændet. Begge lufttilførsler kan reguleres af brugeren.

Nyere brændeovne er ofte monteret med en ekstra lufttilførsel, tertiærluft. Det tertiære luftspjæld kan normalt ikke styres direkte af brugeren, men reguleres automatisk af røggas-temperaturen.

Brændeovne er forskellige, og det er kun muligt at give nogle helt generelle retningslinjer for, hvordan du styrer lufttilførslen.

Din brugervejledningen vil normalt give dig den bedste vejledning i, hvordan du styrer din brændeovn.


- Ved optænding skal både det primære og sekundære luftspjæld stå helt åbne.

- Når ilden har godt fat i brændet, det vil som regel sige efter ca. 10 minutter, kan du skrue lidt ned for primærluften. Det sekundære luftspjæld skal forblive åbent.
- Når der kun er gløder tilbage, kan du lukke næsten helt for den primære luft. Skru også gerne ned for den sekundære lufttilførsel.
- Start forfra hver gang du lægger nyt brænde på.

Hvordan ser røgen ud oppe fra skorstenen?

Det er en god ide og tjekke røgen fra din skorsten. Røgen skal være næsten udsynlig.Lær din brændeovn at kende

Hvis du ikke er helt fortrolig med din brændeovn, er det en god ide at tjekke røgen flere gange under fyringen. På den måde lærer du din brændeovn at kende, og du er hele tiden sikker på, at lufttilførslen er i orden, og mængden af brænde korrekt.

Hvad med din Aske?

Din aske indeholder tungmetaller, som forurener naturen og er sundhedsskadelige for mennesker og dyr. Så strø den ikke ud i haven.

Kom asken i en pose og videre ud i skraldespanden.


Kommentar(er) 1

  • Krille
    Krille

    Der er mange miljøvenlige brandeovne, jeg kan klart anbefale http://www.10-4.dk/varer/hus-have-og-fritid/braendeovn/morso-braendeovn/morso-braendeovn-8140-sort Som virkelig gør arbejdet godt. Produktet som linkes der, kan findes på 10-4, men kan også findes andre steder.

    Svar

Skriv din kommentar