26 spørgsmål om Solceller

oprettet d. under Boligartikler, Byggeartikler

Hvad er effekt ?

Effekten (P) måles i watt.

1000 W er 1 kW (kilowatt)

1000 kW 1 MW (megawatt)

1000 MW er 1 GW (gigawatt)

P (effekt) er produktet af spændingen (U) gange strøm (I) - U * P = U * I

Effekten beregnes ud fra "volt" x "ampere". Hvis du i et solcellemodul måler en spænding på 24 V og en strøm på 7 A, så giver det 168 W. Hvis du har 10 af disse moduler, er resultatet en sol-generator med en effekt på 1680 watt og 1,68 kW. 

 

Skal jeg have min elmåler skiftet ?

1. Er din elmåler en ældre type, hvor du kan se en skive, der drejer rundt, skal den ikke skiftes, da den automatisk vil køre baglæns. Du opnår dermed at kunne afregne med elselskabet for dit forbrug eller over produktionen. Hvis du ønsker at gøre brug af ”regnskabsmetoden”, skal du dog have den skiftet.

2. Er din elmåler en ældre digital type, skal den sikkert skiftes, da den ikke kan måle, hvor meget el du producerer.

3. Har du en nyere digital elmåler, tæller den på to registre: ét til forbrug og ét til produktion. Forbrugsmåleren vil altid måle dit forbrug og ikke andet. Produktionsmåleren vil altid måle din elproduktion og ikke andet. Når elmåleren skal aflæses, skal produktionstallet trækkes fra forbrugstallet.

4. Når der tales om betaling af skat på eget forbrug, betyder det, at der skal betales skat af hele produktionen. Det vil sige, at der også betales skat af den strøm, du har brugt. Elmåleren registrerer produktionen, selv om den bliver brugt, inden den ryger ud på elnettet.

 

Hvad er en vekselretter / inverter ?

En vekselretter er en elektrisk anordning, der konverterer jævnstrøm (DC) til vekselstrøm (AC) [1]; den konverterede AC kan være ved enhver krævet spænding og frekvens med brug af passende transformere, omskiftning og kontrolkredsløb.

Solid-state invertere har ingen bevægelige dele og anvendes i en bred vifte af applikationer, fra små skift strømforsyninger i computere, til store elektriske utility højspænding direkte nuværende applikationer, transport bulk magt. Inverters er almindeligt anvendt til at levere strøm fra DC-kilder såsom solpaneler eller batterier.

 

Bliver mit hus mere eller mindre værd, når jeg installerer solpaneler?

Det må antages, at huset stiger i værdi grundet prestige (miljø), selvforsyning og ikke mindst besparelser på elregningen. Dimensioneret korrekt til boligens forbrug er du selvforsynende med energi på årsplan, når anlægget er installeret.

 

Hvornår er der solenergi nok til, at solanlægget producerer noget?

Selv når det er gråvejr, kan solanlægget producere strøm. Dog er mængden af strømproduktionen afhængig af solindstrålingen (direkte og diffust lys). Er solindstrålingen mindre end ca. 1/10 af en god solskinsdag, kan anlægget ikke producere strøm.

 

Skinner solen nok i Danmark til, at solcelleanlæg er effektive?

Ja, det gør den faktisk. Geografisk skal man sydligere end Bayern i Tyskland, før solindstrålingen er markant højere end i Danmark. Naturligvis er betingelserne markant bedre i sommermånederne i Danmark end i vinterhalvåret, men alle anlæg er dimensioneret udfra en forventet produktion over en 12 måneders periode - et såkaldt "normalår".

 

Hvordan kan jeg se, hvor meget anlægget yder og dermed mindsker el-regningen med?

Er der monteret en ekstra måler for solstrømmen, kan ydelsen direkte aflæses derpå. Går din måler i stedet baglæns kan du, eller eventuelt din elektriker, montere en produktionsmåler lige før strømmen går ind på nettet.

 

Kan jeg senere tilkoble flere solcellemoduler og mindske elregningen tilsvarende?

Naturligvis. Er du startet med et mindre anlæg, kan du senere parallelt tilkoble nye paneler med samme ydelse for at få et større anlæg.

 

Kræver et solcelleanlæg meget vedligeholdelse?

Nej, selve solcelleanlægget kræver stort set ingen vedligeholdelse. Solcellemodulet kan, hvis man ønsker det, afvaskes årligt med en fugtig klud. Derudover kan du checke, om taggennemføringen stadig er tæt og eventuelt efterspænde fastgørelsen af panelerne i montagesystemet. Står der træer tæt på huset, bør grene klippes ned, hvis de er vokset så meget, at de kan skygge for solcellemodulerne og derved mindske ydelsen.

 

Skal min husforsikring ændres, fordi jeg installerer solpaneler?

Anlægget bliver normalt opfattet som løsøre. Det vil sige, at din indboforsikring skal hæves for at dække anlægget. Men et lille anlæg burde ikke give anledning til forhøjelse af forsikringen. Du bør checke det hos dit forsikringsselskab.

 

Skal elværket eller kommunen godkende mit solanlæg?

De skal ikke godkende det, men anlægget skal stikanmeldes. Det kan din installatør klare. Men du skal naturligvis være opmærksom på lokalplaner. Området kan være fredet, eller der kan være servitutter som forhindrer opsætning. Men som regel er det problemfrit at installere et anlæg.

 

Hvad bliver der af overskudsstrømmen på dage, hvor solen skinner kraftigt, og der kun er et lille strømforbrug i huset?

Det afhænger af, om du har en måler, der kan "løbe baglæns". Har du ikke det, bliver strømmen tabt. Kan din måler løbe baglæns, får du til gengæld penge for den. Du kan checke hos dit el-selskab, hvilken afregningsmåler du har.

 

Kan panelerne sikre strøm i huset under strømsvigt?

Nej. Vekselretteren føler, om der er strømsvigt. I det tilfælde lukker den ned efter ca. 50 millisekunder. Ellers kan det være livsfarligt for elværkets reparatører.

 

Jeg vil gerne installere panelerne på et tag, der vender mod øst. Kan det betale sig?

Ja, men den effektive udnyttelse af solcellerne bliver lidt lavere.

 

Hvad sker der med prisudviklingen på solcellesystemer?

Prisen for anlæg er i de sidste 20 år faldet gennemsnitligt med ca. 7% årligt. Modsat har der været en tendens til, at der efterspørges større og større anlæg for at dække husholdningernes øgede el-forbrug. Vi forventer, at den fremtidige pris på råmaterialet (selve solcellerne) vil fortsætte den faldende tendens.
Man skal dog være opmærksom på, at der også har været perioder, hvor solcellepriserne er steget. I 2011 har prisen på råmaterialet (solcellerne) været kraftigt faldende. Dette skyldes den nuværende globale finanskrise, som har medført en lavere efterspørgsel efter solceller på verdensmarkedet. Det må forventes, at de seneste måneders prisfald stabiliserer sig, når verdensøkonomien atter finder fodfæste.

 

Hvad er anlæggets forventede levetid?
Solpanelerne er designet til at holde i over 30 år. Vi giver 25 års garanti på, at ydelsen maksimalt reduceres med 20 %. Montagesystemet er stål og aluminium og holder i mindst samme tidsrum. Vekselretteren er alle solstrømsystemers svageste punkt.
Vores erfaringer er, at vekselrettere holder i mange år. Det vil sige mindst 10 år. De er designet til 20 års levetid. Vi giver dog kun 5 års garanti. Vores forventning er, at vekselrettere de kommende år vil falde i pris på linie med computerudstyr. Der er derfor grund til at tro, at en eventuel udskiftning af vekselretteren efter f.eks. 20 år kan være relativt billig.
Hvor meget betyder skygger på mit tag?

Det betyder rigtig meget. Alle solcellerne er serieforbundne, så skygges bare et lille hjørne af panelerne, påvirkes hele produktionen. Man kan sammenligne det med en vandslange. Bøjer man den på midten, kommer der mindre eller ingen vand ud, lige meget hvor lang den er og hvilket tryk, der er i den anden ende. Det er derfor vigtigt at placere anlægget på en flade, der er skyggefri i tidsrummet mellem kl. 9-17.

 

Er det smart at kombinere solpaneler og solvarme?

Nej, men man kan sagtens have begge anlæg monteret på sit hus uafhængigt af hinanden, så man både har en strømproduktion og produktion af varmt vand til opvarmning m.m. Det giver rigtig god mening.
Desværre er der endnu ikke mulighed for at kombinere disse to teknologier i ét anlæg. Selv om det lyder oplagt, er der i realiteten tale om to meget forskellige teknologier. Solvarme er "lavteknologisk" og kræver noget vedligeholdelse. Solceller er modsat "højteknologisk" og kræver i praksis meget lille eller ingen vedligeholdelse. Derfor er det endnu ikke lykkes at sammensætte de to teknologier til noget fornuftigt - trods mange forsøg.

 

Kan jeg selv tilslutte panelerne til husets el-installation?

Nej. Det kræver en autoriseret el-installatør.

 

Kan jeg selv montere panelerne på taget?

Vi har samlet en pakke, der indeholder alle nødvendige komponenter og en let forståelig brugsvejledning. Det er ikke svært, men du skal selvfølgelig være forsigtig, når du arbejder med dit tag. Dels at gå, hvor der er lægter, og dels ikke at bore forkerte eller for store huller. Og endelig skal du jo ikke falde ned!

 

Hvor mange penge sparer jeg ved at lave min egen strøm?

Du sparer det producerede antal kilowatt-timer (kWh) * den aktuelle pris på kWh fra dit el-selskab. I øjeblikket er gennemsnitsprisen ca. kr. 2,00 / kWh. For eksempel vil et 4 kW anlæg placeret mod syd hældning 40 grader (optimal placering) producere 3.576 kWh x 2,00 kr /kWh = kr. 7.152 i år (2009).

 

Kan solpanelerne virkelig lave 230 V vekselstrøm?

Nej, men det kan den vekselretter (inverter), som følger med i pakken. Panelerne laver jævnstrøm (DC) og omformes via vekselretteren til vekselstrøm (230 Volt AC). Vekselretteren tilsluttes husets øvrige installationer og sender strømmen "baglæns" til el-nettet.

 

Hvor lang er tilbagebetalingstiden på et typisk solcelleanlæg?

Det afhænger af anlæggets ydelse og den fremtidige pris på elektricitet. Den fremtidige prisudvikling på el er ganske svær at forudsige, men generelt er el-prisen over de seneste 35 år steget med ca. 7% i gennemsnit pr. år.
Laver man en forsigtig fremskrivning af el-prisen på blot 5%, med udgangspunkt i en el-pris i dag på ca. kr. 2,00 / kWh., bliver den gennemsnitlige fremtidige el-pris på ca. kr. 4,10 / kWh. Det betyder, at et optimalt placeret anlæg har en tilbagebetalingstid på kr. 85.000,00 / (3.100 kWh / år x 4,10 kr. / kWh) = 7 år.
Forventer du, at den fremtidige el-pris (grundet nye grønne afgifter, inflation eller andet) stiger mere end 5% i gennemsnit, vil tilbagebetalingstiden blive meget kortere. I gennemsnit ligger tilbagebetalingstiden for vores anlæg på mellem 5-8 år, men man skal være varsom med at udtale sig om tilbagebetalingstider, da det afhænger af en lang række faktorer og specielt de forudsætninger, som opstilles til den fremtidige forventning til el-prisen.

 

Hvor meget strøm producerer solcellepanelerne?

Det afhænger af, hvordan panelerne er orienteret i forhold til solen, og ved hvilken hældning (se under "placering og udnyttelse)

.

Er det korrekt, at solcelleanlæg er en ektremt dyr løsning?

Nej - intet er mere forkert. De sidste års udvikling med rentable og æstetiske løsninger har været en stor succes. Derudover er prisen på råmaterialet (selve solcellerne) faldet markant i den seneste periode, så solcelleanlæg nu kan anskaffes langt billigere, end mange er bekendt med.

 

Er solfangeranlæg og solcelleanlæg det samme?
Nej - der er meget stor forskel på de to teknologier. Solfangeranlæg producerer varmt vand, mens solcelleanlæg producerer elektricitet. Disse 2 typer anlæg forveksles dog meget ofte i medier og i pressen. Denne hjemmeside omhandler udelukkende solcelleanlæg, der producerer elektricitet.


 

 

Kilde: dansksolcelle.dk
 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar