Landsforeningen for økologisk byggeri

Oprettet d. under Boligartikler, Byggeartikler

Landsforeningen for økologisk byggeri

Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB) har til formål at fremme miljøvenligt byggeri og sund byggekultur. Foreningen er åben for alle – firmaer, organisationer såvel som private – der vil støtte formålet.

LØB repræsenterer en bred vifte af forhandlere og producenter af miljøvenlige byggematerialer, håndværkere, arkitekter og andre projekterende, der ligesom private er medlem af ren interesse og udveksler erfaringer.

LØB formidler viden om miljørigtigt byggeri gennem åbne debatfora, tidskrifter, udgivelser, vandreudstillinger, udstillingsaktivitet og udflugter til byggeri.

 

Hvad er økologisk byggeri?

LØB har formuleret en række parametre, som et byggeri kan vurderes på. Et byggeri kan således være mere eller mindre miljøvenligt eller bæredygtigt, alt efter i hvor høj grad nedenstående parametre er opfyldt.
 

  • Lav energiforbrug ved fremstilling af produkterne.
  • Det øvrige ressourceforbrug ved fremstillingen af materialerne begrænses mest muligt: fx problemer med spildevand eller stor affaldsproduktion.
  • Lav forbrug af el, vand og varme i bygningens levetid.
  • Materialernes egenskaber sikre et sund indeklima
  • Forhold ved bortskaffelse af materialerne i byggeprocessen og når bygningen nedrives. Fx om materialerne skal deponeres eller kan genanvendes, energi­forbruget ved evt. genanvendelse mv.
  • Lav belastning ved transport af materialer og mandskab
  • Byggeriets arkitektoniske ideer, herunder byggeriets størrelse ift. dets funktion, og dets forhold til omgivelserne.
  • Arbejdsmiljø ved fremstillingen og anvendelsen af materialerne, og i byggeprocessen som sådan er bæredygtigt.
  • Byggepladsens forbrug af el, vand og varme begrænses mest muligt

Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar