Muslingeskaller

Muslingeskaller kan anvendes som et isolerende, drænede og evt. som delvis bærende fyldmateriale i fundamenter, på ridebaner, vej, fyld i vægge og etageadskillelser og som tagbelægning. Der landes mere end 100.000 tons muslinger om året, hvilket giver en del spildmateriale, som nu kan bruges miljømæssigt fornuftigt. Udover det miljømæssige har skallerne gode praktiske egenskaber såsom en vis isoleringsværdi, stor statisk styrke samt stærke vandafledende, vindsfaste og vandfaste egenskaber. Det bliver ikke mere bæredygtig end med muslingeskaller.